Thuistalenbib

 

Basisschool de wereldreiziger is befaamd om te werken rond thuistalen. Elk kind krijgt ruimte op school om zich uit te drukken in zijn of haar thuistaal. Het thuistalenteam kwam met het idee om een thuistalenbib te maken.

Als pluto vzw was dit onze rol in het project

  • het participatieproces: we zorgden voor een stevig startschot waarin we alle schoolkinderen en leerkrachten om input vroegen voor het bouwen van een bib.
  • We maakten de technische tekeningen op basis van wat de kinderen getekend hadden in het participatieproject. We gaven de ruimte een likje verf en lieten mooie nieuwe meubels bouwen door onze topkrachten Koen en Maarten.
  • Intussen werd er ook een thuistalenlied gemaakt, maakten de kinderen kostuums voor de feestelijke opening in , waar ook een tentoonstelling bij hoorde en zelfs Karrewiet kwam langs die dag!

De reportage kan je hier bekijken.

Hoe het begon

"Wij hebben een project rond thuistalen en we willen van deze bib een thuistalenbib maken," zei iemand van thuistalenteam  van basisschool de wereldreiziger terwijl ze ons de ruimte liet zien.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het uitsluiten van de thuistalen binnenhet educatief proces een negatief effect heeft op het leren en het welbevinden van de leerling. (Gándara, Hopkins, 2010)

Het verwerpen of negeren van een thuistaal op school staat gelijk aan het afwijzen van het kind. Wanneer de boodschap, impliciet of expliciet, op school luidt: “Laat je taal en cultuur achter bij de schoolpoort”, dan laten de leerlingen ook een belangrijk deel van zichzelf –hun identiteit- achter. Wanneer leerlingen die afkeuring voelen, zullen ze minder snel en graag deelnemen aan klasactiviteiten en ook het zelfvertrouwen daalt. (Cummins, 2001)


Als Pluto waren we geraakt door deze ideeën, omdat we toen we klein waren ook veel lazen, te meer omdat we met de plutomobiel veel getalenteerde kinderen zagen rondlopen op straat wiens talenten onaangeroerd bleven.

Hierdoor gingen we samen met het thuistalenteam van de werledreiziger op zoek naar de beste manier om er een fantastisch project van te maken.

Als Pluto vatten we deze opdracht niet als louter uitvoerend op. We betrokken zowel de leerlingen als leerkrachten in een participatieproject waarbij de meningen en ideeën van deelnemers meetellen voor het ontwerp van de bib.

Startmoment. Wie houdt er nu nog van lezen? Zullen we alles anders in brand steken?

Opdrachten participatie

Welk woord klinkt het mooiste in je eigen taal?

 

Welk woord klinkt het mooiste in je eigen taal?

 

Wedstrijd decoratie elementen

Tekeningen van gekke boekenkasten

 

Tekeningen van gekke boekenkasten

Consultancy

 

Hoe was je leerkracht toen ze net zo oud was als jij?

Jabbertalk met boeken

Jabbertalk met boeken

Boek in je thuistaal meebrengen en voorlezen

Breng een boek mee in je thuistaal en lees het voor.

De resultaten van de leerlingen. De technische tekeningen. De bouw van de bib.

KLAAR!

Het openingsfeest

Deze thuistalenbib werd gerealiseerd met hulp van Kongingin Paola stichting, Belpaire fonds, dynamo 3 projecten en cultuurkuur